Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Komisja kodyfikacyjna już od ponad roku pracuje nad zmianami, które mają być wprowadzone do Kodeksu pracy. Komisja zakłada, że projekt będzie gotowy w marcu 2018 roku.

Jedna z głównych zmian ma dotyczyć urlopów wypoczynkowych. Obecnie pracownikom mającym mniej niż 10 lat stażu pracy przysługuje 20 dni urlopu w roku, a tym, którzy przepracowali więcej niż 10  lat przysługuje 26 dni urlopu. Po zmianach urlop w wysokości 26 dni ma przysługiwać wszystkim pracownikom, niezależnie od ich stażu pracy.  Dodatkowo, niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym urlopu nie będzie można wziąć w kolejnym, a wolne dni przepadną.

Kolejną proponowaną zmianą ma być całkowita likwidacja umów cywilnoprawnych. Zamiast nich ma się pojawić nowa forma zatrudnienia - zatrudnienie nieetato...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę