Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 marca 2018

Pełnienie funkcji w organach spółki na podstawie powołania a staż emerytalny

170

Prezes spółki z o.o. pełni swoje funkcje na podstawie powołania. Nie ma z tego tytułu odprowadzanych żadnych składek ZUS. Czy powołanie zalicza się do stażu do emerytury?

ODPOWIEDŹ

Nie, gdyż nie jest to okres ubezpieczenia.

UZASADNIENIE

Należałoby tu najpierw uporządkować kilka kwestii.

Po pierwsze, w pytaniu nie sprecyzowano czy chodzi o pełnienie funkcji w zarządzie, jako organie spółki kapitałowej. Jednak można wysnuć wniosek, że chodzi tu właśnie o członka zarządu. Status prezesa może być nadany członkowi zarządu w ramach ustanowienia pewnego porządku funkcyjnego. Jest to rodzaj stanowiska (prezes stoi na czele zarządu), a nie odrębny organ. Natomiast na podstawie aktu powołania (uchwałą wspólników) osoba pełni swoją funkcję jako członek zarządu.

W zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, sprawowanie funkcji członka zarządu na podstawie uchwały o powołaniu nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń. Takiej osoby nie zgłasza się ani do ubezpieczeń społecznych ani do zdrowotnego.

Po drugie, przechodząc do sprawy stażu emerytalnego, należy wyjaśnić, że przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się:

  • okresy składkowe wymienione w art. 6 ustawy emerytalnej (ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),

  • okresy nieskładkowe wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej.

Okresy składkowe to głównie okresy ubezpieczenia tj. opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (np. okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej), a także niektóre okresy, za które składka nie została opłacona, gdyż nie było takiego obowiązku. Okresy składkowe inne niż ubezpieczenia są enumeratywnie wymienio...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę