Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

19 marca 2020

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

218

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy polegającej na odroczeniu o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. lub zawieszeniu na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Osoby chcące skorzystać z ulg, muszą złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Przedsiębiorcy którzy prowadzą pełną księgowość, do wniosku muszą dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli wcześniej zostaną zapisane na dysku komputera.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis, dlatego ubiegający się o nie będą  musieli złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle ubiegającemu się o ulgę umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskaże on adresu mailowego).

Po otrzymaniu dokument...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.