Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Oświadczenie majątkowe pracownika samorządowego

256

Borykamy się w urzędzie z plotkami, które dotyczą jednego z naszych pracowników. Zarzuca się mu czyny korupcyjne, choć podjęte przez nas dotychczas kroki wyjaśniające, nie wykazują żadnych nieprawidłowości. Jakkolwiek chcielibyśmy zobowiązać pracownika do złożenia oświadczenia majątkowego i w związku z tym mamy pytanie, czy możemy zobowiązać naszego inspektora do złożenia takiego oświadczenia? Jaki ewentualnie jest tryb i jaki konkretnie jest zakres informacji, które będą podlegać ujawnieniu? Co w sytuacji gdy pracownik takiego oświadczenia nam nie złoży, czy w takim wypadku będziemy mogli, albo będziemy zobowiązani do rozwiązania umowy o pracę? Jeśli tak to jaki obowiązuje tryb? Czy powinniśmy uzasadnić prośbę o wydanie oświadczenia?

ODPOWIEDŹ
Możecie Państwo nie tylko poprosić ale zobowiązać pracownika do przedstawienia oświadczenia majątkowego. Zakres informacji, które ma objąć oświadczenie jest tożsamy z tym, które rok do roku obligatoryjnie składa wójt/burmistrz. Polecenia przedłożenia oświadczenia majątkowego nie trzeba uzasadniać. 

Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia w zakreślonym przez Państwa terminie, narazi się na zarzut ciężkiego naruszenia swoich podstawowych obowiązków pracowniczych, w związku z czym będą Państwo uprawnieni do rozwiązania umowy o pracę, także w trybie dyscyplinarnym tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Uzasadnienie
Należy podkreślić, że ciężar gatunkowy zarzutów kierowanych do inspektora jest duży i nie warto bagatelizować plotek. Nie tyle chodzi o szukanie winnego na siłę, a o to, że w świetle przepisów samorząd jest zobowiązany do informowania organów ścigania o podejrzeniu korupcji. Dlatego też, powinni Państwo reagować na plotki i podjąć odpowiednie działania. 

Uważam, że pobranie oświadczenie jest dobrym krokiem. Ponawianie co jakiś czas prośby o przedstawienie oświadczenia, może prowadzić do wniosków, które spowodują, że złożycie Państwo zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  Zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (korupcja jest ścigana z urzędu) są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. 

Odpowiadając wprost na zadane pytanie, możliwość pobrania od pracownika oświadczenia majątkowego przewiduje art. 32 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym, na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.

Do skutecznego żądania/polecenia dostarczenia oświadczenia majątkowego niezbędne będzie wydanie tegoż polecenia przez kierownika urzędu (wójta/burmistrza) lub przez osobę, która jest umocowana do wykonywania za kierownika urzędu do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy albo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.