Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY

28 listopada 2018

Ostatnia umowa na czas określony

171

Z pracownikiem były zawarte od 31 października 2016 r. dwie umowy na czas określony (jedna po drugiej). Ta druga skończyła się 31 października 2018 r. Na jaki czas (do kiedy) można zawrzeć z pracownikiem trzecią umowę na czas określony żeby nie przekształciła się ona w umowę na czas nieokreślony.

ODPOWIEDŹ

Trzecia umowa na czas określony może być zawarta do 30 lipca 2019 r.

UZASADNIENIE

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące zawierania umów na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Wprowadzono dwa ograniczenia - czasowe (łącznie 33 miesiące) i co do liczby angaży, które mogą być zawarte w rama...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.