Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 sierpnia 2018

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być powodem zwolnienia

184

Jeden z naszych pracowników w listopadzie osiągnie wiek emerytalny. Czy możemy zwolnić go 30 listopada jak powód podając nabycie praw do emerytury?

ODPOWIEDŹ

Wypowiedzenie umowy o pracę tylko ze względu na osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury jest niedopuszczalne, gdyż stanowi formę dyskryminacji.

UZASADNIENIE

Sąd Najwyższy w poszerzonym 7-osobowym składzie dwukrotnie uznał, że jest to złamanie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Oznacza to, że wykładnia ta ma moc zasady prawnej, do której wszyscy muszą się zastosować.

Sąd Najwyższy w uchwale z 19 listopada 2008 r. (sygn. akt I PZP 4/08, Biuletyn SN 2008/11/21) sformułował zarzut dyskryminacji ze względu na płeć. Sąd stwierdził, że pracownica jest dyskryminowana z uwagi na płeć, gdy otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury na podstawie art. 40 w związku z art. 50 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE: Tylko pracownik może rozwiązać stosunek pracy, jeśli będzie chciał wcześniej zakończyć aktywność zawodową i przejść na emeryturę, do której nabył prawo.

Identyczne skutki, ale obejmujące też osoby osiągające wiek emerytalny (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna), wywołuje uchwała 7 sędziów SN z 21 stycznia 2009 r. (sygn. akt II PZP 13/08). Sąd Najwyższy uznał w niej, że nie wolno wypowiadać umów o pracę - zarówno kobietom, jak i mężczyznom - tylko z tego powodu, że o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.