Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz pracownik jest w trakcie dwutygodniowego urlopu. Jest jednym z 3 pracowników obsługujących maszynę drukarską. Pozostałych dwóch pracowników uległo wypadkowi samochodowemu w drodze do pracy, a na okres kiedy pracownik ma zaplanowany urlop mamy wzmożone zamówienia. Czy możemy odwołać pracownika z urlopu? Czy będziemy musieli ponieść koszty, które pracownik ewentualnie poniósł na opłacenie wczasów? W jaki sposób skutecznie poinformować o odwołaniu z urlopu, zważywszy, że pracownik przebywa za granicą?

ODPOWIEDŹ

W opisanej sytuacji odwołanie z urlopu jest możliwe. Będzie się jednak wiązało z koniecznością pokrycia kosztów poniesionych przez niego na wczasy.

UZASADNIENIE

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (art. 167 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Pracodawca może skutecznie odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, jeśli:

  • po pierwsze zaistnieją okoliczności, których pracodawca nie mógł przewidzieć udzielając pracownikowi urlopu, co w opisanym stanie faktycznym wystąpiło,

  • po drugie gdy okoliczności te wystąpią już w czasie przebywania przez pracownika na urlopie (gdyby okoliczności wystąpiły przed rozpoczęciem urlopu, pracodawca powinien dokonać przesunięcia urlopu na podstawie 2 Kodeksu pracy zgodnie z którym, przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy),

  • po trzecie gdy pracodawca złoży pracownikowi wyraźne oświadczenie o odwołaniu z urlopu, które dotrze do pracownika w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać jego treścią.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że oceny zasadności przyczyny odwołania z urlopu dokonuje pracodawca co oznacza, że pracownik ma obowiązek stawić się do pracy nawet, jeśli sam ocenia, że przyczyna odwołania z urlopu nie jest uzasadniona.

Ewentualne niestawienie się w pracy po odwołaniu z urlopu, może być przez pracodawcę rozpatrywane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

WAŻNE: Skuteczność oświadczenia pracodawcy o odwołaniu pracow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.