Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszym urzędzie gminy w styczniu 2020 r. nastąpiła okresowa ocena pracowników. Jeden z pracowników referatu planowania i zagospodarowania przestrzennego otrzymał ocenę negatywną. Pracownik się z taką oceną nie zgadza i żąda jej zmiany, ponieważ w przeciwnym wypadku grozi złożeniem pozwu do sądu. Czy istnieje możliwość, że wójt i urząd gminy zostaną pozwani do sądu?

Odpowiedź 

W przypadk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź