Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 czerwca 2018

Odpracowywanie wyjść prywatnych a godziny nadliczbowe

173

W ramach godzina pracy czasami pracownicy za moją zgodą wychodzą załatwić swoje prywatne sprawy. Potem czas pozostawania poza firmą odpracowują. Chcący skorzystać z takiego przywileju piszą wnioski, na podstawie który odpracowują potem czas wyjścia. Zazwyczaj wiąż się to z przekraczaniem normalnych godzin pracy. Czy to oznacza, że musze wypłacać tym pracownikom nadgodziny?

ODPOWIEDŹ

Pisemny wniosek o zgodę na prywatne wyjście składany przez pracownika to dobre rozwiązanie. Pozwala na ustalenie stanu faktycznego w przypadku sporu pracodawca – pracownik w tej kwestii.

Pracodawca nie musi pracownikom odpracowującym prywatne wyjście wypłacać wynagrodzenia za nadgodziny.

UZASADNIENIE

Na wstępie należy zaznaczyć, że pracodawca nie musi udzielać pracownikom innych zwolnień od pracy niż przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami. A prywatne wyjścia nie są przepisami przewidziane.

Większość pracodawców wyrażą jednak zgodę na załatwianie przez pracowników spraw prywatnych w czasie pracy. Oczywiście pracownicy muszą te wyjścia odpracować, ponieważ w innym razie utracą wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny.

Najczęściej odpracowanie ma miejsce po normalnych godzinach pracy. Czy w związku z tym, że pracownik zamiast przepisowych 8 pracował 9 godzin tę jedną należy traktować jako nadliczbową? Otóż nie, w ciągu dnia ta jedna godzina była przez pracownika wykorzystana na załatwienie swoich spraw. Jednak zgodnie z art. 151 § 2 1 k.p. czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

WAŻNE: O...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę