Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 lipca 2018

Odpracowanie wyjścia prywatnego może się odbywać w częściach

212

Pracownica skorzystała z wyjścia prywatnego. Ma w związku z tym do odrobienia 2 godziny. Zaproponowała, że odrobi je w częściach to znaczy cztery razy po pół godziny przez kolejne dni pracy. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ

Tak, żaden przepis nie określa w jaki sposób ma się odbywać odpracowanie wyjść prywatnych pracowników. A to oznacza, że może się on odbywać w częściach o ile tylko zostanie to wcześniej ustalone z pracodawcą i przeprowadzone zostanie za jego wyraźną zgodą. Ustalając warunki odpracowania należy jedynie pamiętać, by wydłużony czas pracy pracownika zapewniał mu co najmniej 11- godzinny odpoczynek dobowy i co najmniej 35- godzinny odpoczynek tygodniowy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 151 § 21 K.p. nie jest pracą w godzinach nadliczbowych odpracowanie zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.

Takie odpracowanie nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Ten lakoniczny przepis wyczerpuje niestety problem ustalenia procedury odpracowywania wolnego udzielonego w celu załatwienia spraw prywatnych. Stąd uzasadnione wydaje się, by tę lukę wypełniły przepisy zakładowe np. regulamin pracy albo zakładowy układ zbiorowy. Warto w nim zapisać:

  • jak wygląda procedura korzystania przez pracownika z możliwości wyjścia w celach prywatnych np. w jakiej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.