Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W 2022 r. maksymalny odpis na ZŚS dokonuje się od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2019 r., to jest od kwoty 4434,58 zł. Tę kwotę bazową należy również uwzględnić przy ustalaniu świadczenia urlopowego w maksymalnej wysokości). Pierwszą ratę odpisów, w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych. należy przelać w terminie do 31 maja 2022 r., zaś drugą ratę – do 30 września 2022 r.

Wskazać należy, że obowiązek tworzenia ZFŚS ciąży na pracodawcach

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź