Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pierwszą umowę o pracę pracownica miała 1 marca 2015 r. na czas określony do 29 lutego 2016 r. Drugą – od 1 marca 2016 do 28 lutego 2018 na czas określony. Następna umowa została podpisana na czas nieokreślony od 1 marca 2018 roku? Czy słusznie? Czy można było jeszcze zawrzeć umowę na czas określony?

Odpowiedź

W przypadku opisanym w pytaniu dopuszczalna była trzecia umowa na czas określony na maksymalnie 9 miesięcy. Pracownica mogła mieć kolejną umowę na czas określony do 21 listopada 2018 r., a kolejną – już na czas nieokreślony od 22 listopada 2018.

Uzasadnienie

22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany do Kodeksu pracy, które zmodyfikowały zasady terminowego zatrudniania pracowników na podstawie umowy na czas określony.  Zmiany wprowadziły nowy limit liczby takich umów i czas ich trwania. Wprowadzony w tych przepisach liczenie 33 miesięcy terminowego zatrudnienia należy stosować dopiero od dnia w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę