Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

23 listopada 2018

Od 1 stycznia 2019 roku będzie podatek dla najbogatszych

213

Podpisana właśnie przez prezydenta ustawa tworzy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest odrębnym od pozostałych funduszy celowych funduszem realizującym zadania określone w ustawie. Fundusz będzie finansował nowe zadania oraz nowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych, określane w programach odpowiednio Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Dysponentem funduszu będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będą przeznaczane na realizację:

  1. programów rządowych i resortowych  w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

  2. zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;

  3. zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ustawa określa źródła przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którymi są m.in.:

  1. obowiązkowe składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które mają stanowić 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy,

  2. danina solidarnościowa.

Danina solidarnościowa zostaje wprowadzona do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoby fizyczne s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.