Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

30 września 2018

Od 1 stycznia 2019 roku będą nowe ulgi w ubezpieczeniach dla małych przedsiębiorców

143

Od tej daty zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, uzależniając najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych od uzyskiwanego przez nich rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dotyczy to osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. W przypadku przedsiębiorców, który w ciągu roku rozpoczęli lub zawiesili działalność gospodarczą limit przychodów ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Jednocześnie wyznaczona w ten sposób najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Możliwość skorzystania z ulgi nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Jednym z warunków umożliwiających skorzystanie z niej jest niewykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gosp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę