Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownicy (w wieku wg daty urodzenia: 23 czerwca 1960 roku, 29 sierpnia 1966 roku, 28 grudnia 1961 roku, 8 lutego 1966 roku, 20 stycznia 1960 roku oraz w 1965 roku) zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony od 2 października 2017 roku do 30 września 2018 roku podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Czy należy z nimi przedłużyć umowę o pracę - do jakiego okresu? Czy można zakończyć z nimi umowę o pracę z dniem wygaśnięcia umowy?

ODPOWIEDŹ

Wygaśnięcie umowy zawartej na czas określony z pracownikiem, który jest objęty ochroną ze względu na wiek przedemerytalny, jest zgodne z prawem. Nie ma obowiązku przedłużania takiej umowy do czasu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego. Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym dotyczy jedynie zakazu wypowiadania takim pracownikom ich umów o pracę, a o wypowiedzeniu umów, w sytuacji opisanej w pytaniu, nie ma mowy.

UZASADNIENIE

Przepisy z zakresu prawa pracy, gwarantują pracownikom w wieku przedemerytalnym ochronę przed zwolnieniem z pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p.). Wskazanego przepisu nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 k.p.).

Co istotne, ochrona z przed zwolnieniem pracowników w wieku przedemerytalnym, dotyczy tylko wypowiedzenia, a nie rozwiązania umowy o pracę. Oznacza to zakaz złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę o wypowiedzeniu umowy pracownikowi w okresie, w którym jest on objęty ochroną z art. 39 k.p.

Skuteczne będzie natomiast wypowiedzenie złożone zgodnie z prawem przed rozpoczęciem 4-letniego okresu ochronnego, nawet jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiłoby już w okresie ochronnym. Zakaz wypowiedzenia obejmuje wszystkie rodzaje umów, które mogą być wypowiadane, tj. umowy na czas nieokreślony, na czas określony i na okres próbny.

Zdaniem Sądu Najwyższego, zakaz wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.