Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i odpowiedzialność za jej prawidłowe przeprowadzenie spoczywa na pracodawcy. W przypadku małych przedsiębiorstw i pracodawcy dobrze zorientowanego w rodzaju i technologii wykonywaj pracy ocena ryzyka może być przeprowadzona samodzielnie. W przypadku większych przedsiębiorstwach - ocenę ryzyka mogą prowadzić kompetentni pracownicy, specjaliści do spraw bhp i eksperci zewnętrzni.

Zazwyczaj im mniejsza firma m mniej zagrożeń, co z kolei pozwala na ich pro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź