Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dyrektor domu pomocy społecznej (DPS) został wybrany do rady powiatu. W związku z tym złożył podanie o urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji publicznej. W tym czasie został przyjęty do pracy pracownik socjalny mający skończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania DPS, nieposiadający praktyki na stanowisku kierowniczym, któremu burmistrz powierzył pełnienie obowiązków dyrektora DPS do końca listopada 2018 roku. Po tym terminie wraca z urlopu macierzyńskiego pracownik socjalny wcześniej pracujący w DPS i prawdopodobnie zostanie dyrektorem domu – ma wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz podyplomowe studia w zarządzaniu DPS. Nie ma jednak praktyki na stanowisku kierowniczym. Czy w tej sytuacji nie należy ogłosić konkurs na stanowisko urzędnicze? Czy do zajęcia tego stanowiska nie jest wymagany staż pracy w kierowaniu DPS?

ODPOWIEDŹ

Na stan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź