Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

10 stycznia 2018

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2018 roku

0 829

Przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 euro. Kwota ta podlega przeliczeniu na złote po kursie średnim NBP ogłoszonym po raz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia OC. Dla umów ubezpieczeń zawieranych w 2018 r. jest to średni kurs NBP z  2 stycznia 2018 r., czyli 4,1701 zł/euro. Dlatego minimalna suma gwarancyjna w 2018 r. w stosunku do jednego zdarzenia wynosi 41 701 zł.

Wynika to...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź