Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , URLOPY , CZAS PRACY

1 kwietnia 2018

Obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim

208

W maju wraca do pracy jedna z naszych pracownic po urlopie macierzyńskim. Przed pójściem na urlop pracowała na cały etat. Teraz złożyła w dziale kadr pismo z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy o 1/20. Proszę o informację, ile godzin pracownica ta powinna pracować dziennie po obniżeniu wymiaru czasu pracy?

ODPOWIEDŹ

Jeśli pracownica składająca wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o 1/20 pracowała na pełny etat, to po obniżeniu o 1/20 czyli 24 minuty będzie pracowała codziennie przez 7 godzin i 36 minuty.

UZASADNIENIE

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu (art. 1867 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

WAŻNE: Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika. Wniosek składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Przez czas korz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.