Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 stycznia 2018

Obliczenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego za część miesiąca

206

Jak prawidłowo obliczyć wypłacony przez płatnika zasiłek macierzyński, w sytuacji gdy będzie on wypłacony jedynie za część miesiąca, natomiast za pozostałą część pracownica otrzyma zasiek chorobowy? Co w sytuacji, gdy zasiłek macierzyńskie będzie mniejszy niż 1000 zł?

ODPOWIEDŹ

Największą trudność w tym przypadku stanowi prawidłowe obliczenie kwoty pomniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy. Kwota zmniejszającą zaliczkę na podatek w danym miesiącu kalendarzowym jest jedna, dlatego trzeba ją proporcjonalnie rozdzielić pomiędzy zasiłki wypłacane pracownicy. Proporcję tę należy ustalić na podstawie o liczby dni miesiąca, w którym te zasiłki są wypłacane.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) zaliczkę na podatek dochodowy w danym miesiącu pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 updof, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy odpowiednie oświadczenie. W 2018 roku kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek jest różna w zależności od dochodu osiąganego przez pracownicę i waha się od 46,34zł do 120 zł.

Ważne: Zatem najpierw należy ustalić, jaka kwota zmniejsza zaliczkę na podatek za dany miesiąc, a następnie kwotę te rozdzieli proporcjonalnie pomiędzy okresem za który przysługuje zasiłek chorobowy, a okresem zasiłku macierzyńskiego.

Gdyby okazała się, że tak wyliczona wysokość netto zasiłku macierzyńskiego (za cały miesiąc) była niższa niż 1000 zł, wówczas pracownicy należy podwyższyć kwotę wypłacanego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.