Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 listopada 2018

Nowe zasady obsadzania stanowisk dyrektorów w instytucjach kultury

197

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

W projekcie uregulowano tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury, wymienionych w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Procedury odnoszące się do obsadzania stanowisk dyrektorów instytucji kultury mają istotne znaczenie dla prowadzonej przez nie działalności. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury wymagają doprecyzowania. W projekcie zaproponowano wprowadzenie bardziej szczegółowej, a przez to bardziej przejrzystej procedury konkursowej dotyczącej instytucji kultury wskazanych w rozporządzeniu.

Ponadto rozgraniczono zadania i obowiązki komisji konkursowej oraz organizatora (wobec prawidłowo wyłonionego kandydata). Doprecyzowano także zakres obsługi komisji konkursowej przez organizatora oraz dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów, np. jednoznacznie wskazując, że konkurs może być nierozstrzygnięty. Określono zasady udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.

Przyjęto również, że w ciągu 7 dni od daty powołania dyrektora instytucji kultury – program zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatora lub instytucję kultury.

Kolejną kwestią uregulowaną w nowelizacji ustawy są zasady przekształcania w państwowe instytucje kultury dwóch instytutów badawczych o profilu humanistycznym, nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Pańs...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.