Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia 2018 roku uległy zmianie wzory dwóch deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Chodzi o deklaracje DEK-I-b i DEK-Z. Ustalenie nowych formularzy było konieczne ze względu na rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do osiągania 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017 r. zmieniające rozporzą­dzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2017 r. poz. 2091).

Zgodnie z nowymi przepisami, w ten sposób będą się rozliczać również publiczne i niepubliczne żłobki. Dotychczas podmiotami...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę