Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

30 września 2018

Nowe ryczałty dla nauczycieli kierowanych lub delegowanych do pracy za granicą

168

Minister Edukacji Narodowej określił zakres i warunki przyznawania świadczeń polskim nauczycielom skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, a także w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami wzrosła wysokość przysługujących tym nauczycielom ryczałtów na pokrycie części kosztów utrzymania i zakwaterowania, a w przypadku nauczycieli wspomagających nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, także na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, Fundusz Pracy oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Dotychczas ryczałt ten wynosił 250%, bez rozróżnienia na państwa europejskie i pozaeuropejskie. Obecnie wysokość ryczałtu dla nauczycieli kierowanych lub delegowanych do państw:

  • eu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę