Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Na posiedzeniu Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy, funkcjonującego w ramach Pracodawców RP zdecydowano o przyspieszeniu prac nad własnymi propozycjami zmiany działu X Kodeksu pracy. Jest to związane z dyskusją, jaka jest planowana na forum Rady Dialogu Społecznego, a która ma dotyczyć projektu nowego Kodeksu pracy, zaprezentowanego w marcu br. przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zagadnienia, co do których partnerzy społeczni są zgodni, mają szansę na dalsze procedowanie. Z uwagi na to, że przygotowane propozycje zmian w obszarze BHP nie wzbudzają dużych kontrowersji, liczymy, iż uda się w tym zakresie wypracować porozumienie ze stroną związkową.

Podczas posiedzenia w dniu 18 lipca omówiono również stan prac legislacyjnych nad projektem ustawy dotyczącej uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projektowane regulacje, za które odpowiada obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przewidują m.in. zmiany w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi pracodawca nie będzie miał obowiązku organizacji szkoleń okresowych na stanowisku administracyjno-biurowym, jeśli został zakwalifikowany do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Ponadto zostanie podwyższony limit zatrudnienia z 20 do 50 pracowników, umożliwiający pracodawcy wykonywanie samodzielnie zadań służby BHP. Jak wynika z zapowiedzi resortu zmiany te mają niebawem zostać przyjęte przez rząd. 

W ocenie Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy idea działań deregulacyjnych w obszarze BHP jest jak najbardziej słuszna. Dlatego członkowie Zespołu zamierzają pracować nad innymi propozycjami rozwiązań, których celem będzie wprowadzenie uproszczeń i ograniczenie ciążących na pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.