Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W listopadzie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła noweli limity wpłat na IKE, IKZE oraz składek dodatkowych do PPE, wynika to z prognozowanego wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2022. W związku z tym, posiadacze IKE, IKZE lub PPE będą mogli wpłacić więcej środków niż w roku 2021 w ramach swoich drugofilarowych i trzeciofilarowych produktów emerytalnych. 

Obecnie kształt systemu emeryta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź