Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA

1 sierpnia 2018

Niewypłacalność pracodawcy - uprawnienia pracownicze

0 934

Czasami w firmie dochodzi do opóźnień w wypłacenie wynagrodzenia lub niewypłacalności pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub zwrócić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o uregulowanie zobowiązań pieniężnych pracodawcy względem niego. Jednak nie w każdym przypadku niewypłacalność uprawnia pracownika do rozwiązania umowy w tym trybie lub skorzystania ze świadczeń z FGŚP. Sytuacje, kiedy jest to możliwe reguluje Kodeks pracy oraz ustawa z 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownik...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź