Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca jest na tyle mały, że ustalanie u niego planów urlopowych nie ma większego sensu. Czy w tej sytuacji może on - powołując się na swoje niewielkie rozmiary - odstąpić od procedury przygotowywania i ogłaszania planów urlopowych?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca może odstąpić w pewnych sytuacjach od tworzenia planów urlopowych, ale do przyczyn, które uzasadniają takie działanie nie należą rozmiary pracodawcy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 163 k.p., urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem tych urlopów. Plan taki sporządza samodzielnie pracodawca, ale przy jego ustalaniu powinien on wziąć pod uwagę wnioski pracowników a także konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie.

Plan urlopu powinien obejmować jego pełny wymiar- pomniejszony jednak o 4 dni „na żądanie”, udzielane w trybie art. 1672 k.p. Pracodawca nie jest związany wnioskami zatrudnionych przez siebie osób. Od reguły tej są jednak wyjątki. Pracodawca musi np. uwzględnić wniosek o urlop jeśli złoży go pracownica, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Ta sama zasada dotyczy też pracownika-ojca wychowującego dziecko, korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego oraz pracowników korzystających z urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego i/lub rodzicielskiego.

Warto też wspomnieć, że młodocianemu ucz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.