Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniamy pracowników z Ukrainy. Ze względu na organizację czasu pracy chcielibyśmy wiedzieć czy będą oni korzystali z wolnego w czasie prawosławnych świąt. Czy pracodawca może zażądać od nich takich deklaracji? Jak wygląda przyznawanie czasu wolnego na czas prawosławnych świąt?

ODPOWIEDŹ

Nie. Katalog danych osobowych pracowników, które może przetwarzać pracodawca nie zawiera informacji o ich wyznaniu. Dlatego pracodawcy nie mają prawa ich wymagać. Jednak pracownik może z własnej inicjatywy wyrazić zgodę na udostępnienie swojemu chlebodawcy podobnych informacji przy założeniu, że są one niezbędne w związku z jego zatrudnieniem (w tym przypadku z uprawnieniem do korzystania z wolnego w czasie prawosławnych świąt).

Prawosławni zatrudnieni mają prawo do korzystania z możliwości uczestniczenia w swoich świętach, ale zwolnienie z pracy jest dla nich nieodpłatne, albo musi zostać odpracowane.

UZASADNIENIE

Kodeks pracy zawiera katalog danych osobowych, które mają prawo zbierać, przechowywać i przetwarzać pracodawcy. Na liście tej nie ma informacji o wyznaniu zatrudnionej osoby. Dodatkowo art. 27 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wprost zabrania przetwarzania danych ujawniających przynależność wyznaniową (tak samo jako danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym).

Jednak ten sam akt prawny stanowi, że przetwarzanie takich jest jednak dopuszczalne, jeżeli osoba, której te informacje dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Równocześnie dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. A tak jest w przypadku pracowników pragnących korzystać z wolnego w dniach świąt właściwych dla ich wyznania lub religii. Jeśli nie powiadomią pracodawcy o swoim wyznaniu nie będą mogli korzystać ze związanych z tym uprawnień. W praktyce więc pracodawca nie może zmusić takich osób do deklaracji o charakterze wyznaniowym, ale jeśli osoby te same zechcą powierzyć mu takie informacje to powinien jej zachować.

Ustawa z  17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stanowi, że osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.