Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Część moich pracownicy większość dnia pracują wykonując powierzone im zadania ma dworze. Czy mam obowiązek zapewnić im napoje w związku z wysoką temperaturą panującą na zewnątrz? A co z pracownikami pracującymi w biurze?

ODPOWIEDŹ

Obowiązkiem pracodawcy jest w tym przypadku zapewnienie pracownikom napoi.

UZASADNIENIE

Pracownikom pracującym na powietrzu, pracodawca musi dostarczyć napoje chłodzące, gdy temperatura powietrza przekracza 25 st. C. Ich rodzaj zależy od jego decyzji - może to być zatem woda mineralna, soki czy inne napoje.

Często pracodawcy decydują się na zapewnienie pracownikom napojów chłodzących instalując dystrybutor z wodą. W przepisach brak jest regulacji określających dokładnie ilość napojów chłodzących, którą pracodawca powinien zapewnić pracownikom. Określają jednak, że ta ilość powinna zaspokajać potrzeby pracowników.

W lecie wysokie temperatury panują również w pomieszczeniach. Pracodawcy muszą więc pamiętać o obowiązku zapewnienia również tym pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz chłodnych napojów. Przepisy bhp określają, że w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca, pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, tj. metod pracy oraz wysiłku fizycznego włożonego do jej wykonania. W przepisach nie ma jednak określonej maksymalnej temperatury, która powinna być zapewniona w pomieszczeniach pracy.

W związku z tym specjaliści bhp uznają, że w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30 st. C, przy ciężkiej pracy fizycznej w hali 28 st. C, a w warunkach szczególnych 26 st. C. Maksymalna wysokość temperatury w pomieszczeniach pracy została natomiast określona w przepisach dla pracowników młodocianych (załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.