Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nagroda jubileuszowa – w jakiej wysokości wliczyć dodatek stażowy

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
89

W jakiej wysokości pracownikowi uwzględnić w podstawie nagrody jubileuszowej dodatek stażowy, jeśli mija mu 20 lat pracy 30 września, a od 1 października będzie mu wypłacany dodatek 20% podstawy?

Odpowiedź

Jeżeli nagroda zostanie wypłacona we wrześniu, to należy wliczyć dodatek stażowy w wysokości 19%.

Uzasadnienie

Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Wypłaca się ją niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to niego korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
Podstawę wymiaru nagrody oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Dodatek stażowy podlega uwzględnieniu w podstawie nagrody jubileuszowej, w wysokości należnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a więc w tym przypadku w dniu 30 września. W tym dniu dodatek przysługuje w wysokości 19% wynagrodzenia zasadniczego.
Nagrodę należy wyp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.