Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy dużym zakładem produkcyjnym, w którym istniej kilka hal, a nich linie produkcyjne. W przez ostatnie pół roku kierownictwo zauważyło dużo zwrotów produktów od klientów, które były pakowane i wykonywane w tej hali. Obecnie zastanawiamy się nad założeniem nowych kamer bez powiadomienia pracowników. Czy w świetle RODO jest to możliwe?

ODPOWIEDŹ

Po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy możliwy jest monitoring w celu kontroli jakości produkowanych towarów, ale nie można tego dokonać bez uprzedniego poinformowania pracowników pracujących w danej hali. Proszę pamiętać, że wystarczy sama informacja o planowanym monitoringu. Natomiast nie potrzebna jest zgoda pracowników na te działania.

UZASADNIENIE

W myśl art. 222 k.p. jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Monitoring nie może jednak obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa wyżej i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę