Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WSKAŹNIKI

1 stycznia 2018

Minimalne wynagrodzenie za pracę zleceniobiorców i samozatrudnionych

171

Stawka godzinowa w 2017 - 2019 roku

Okres obowiązywania

Wysokość stawki

rok 2019

14,70 zł / godzina

rok 2018

13,70 zł / godzina

rok 2017

13 zł / godzina

Podstawa prawna odpowiednio:
  • obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934),

  • rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę