Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

4 lipca 2018

Materiały do opracowania regulaminu oceny pracy nauczyciela

176

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwo Edukacji Narodowej za swojej stronie internetowej zamieściło propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.

Materiał przedstawia propozycję:

  • konstrukcji regulaminu,

  • przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),

  • sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

MEN zamieścił już przykładowe wyjściowe propozycje dotyczą regulaminu dla szkół i regulaminu dla przedszkoli:

  • materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów szkół,

  • materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przedszkoli.

W dalszej kolejności MEN będzie sukcesywnie udostępniać również propozycje materiałów wyjściowych do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów:...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.