Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W Monitorze Polskim zostały już opublikowane nowe limity wpłat na IKE i IKZE oraz składki dodatkowej w ramach PPE, które będą obowiązywały w 2023 roku. W związku ze wzrostem przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na 2023 rok limity wzrosną w dość istotny sposób. Do wyliczenia limitów na 2023 rok uwzględnione zostało wpisane do projektu ustawy budżetowej na 2023 tok prognozowane przeciętne wynagrodzenie w wysokości 6935 zł. Warto przypomnieć, że jeszcze do końca grudnia można wykorzystać limity przewidziane na 2022 rok.

W opublikowanych 24 i 25 paździ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź