Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W listopadzie 2021 roku Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła, że w 2022 roku zwiększony zostanie limit graniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. limit 30-krotności. W 2022 roku wynosić on będzie 177 660 zł, wobec 157 770 zł w roku 2021, bowiem zgodnie z projektem ustawy budżetowej zwiększyła się prognoza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i z założeń resortu finansów wynosić będzie w 2022 roku 5922 zł. 

Ustawa z 13 października 1998 r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź