Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Liczba zleceniobiorców a przystąpienie do PPK

0 993

Prowadzę firmę, w której tylko 3 osoby mają umowę o pracę, natomiast pozostałe 20 osób wykonuje powierzone pracę na podstawie umów zlecenia. Uważam, że w związku z tym Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) obejmie mnie od 1 stycznia 2021 r. Czy mam rację?

ODPOWIEDŹ
W systemie PPK uwzględniani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź