Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Liczba zleceniobiorców a przystąpienie do PPK

194

Prowadzę firmę, w której tylko 3 osoby mają umowę o pracę, natomiast pozostałe 20 osób wykonuje powierzone pracę na podstawie umów zlecenia. Uważam, że w związku z tym Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) obejmie mnie od 1 stycznia 2021 r. Czy mam rację?

ODPOWIEDŹ
W systemie PPK uwzględniani są tylko ci zleceniobiorcy, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia. Od ich liczby zależy w przypadku Czytelnika data przystąpienia do PPK. Będzie to 1 lipca 2020 r., jeśli składki odprowadzane są za wszystkich zleceniobiorców. 

UZASANIENIE
Artykuł 2 ust. 1 pkt 21 lit. d ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) każe traktować zleceniodawcę jako podmiot zatrudniający. Nie ma przy tym znaczenia, czy podmiot zatrudniający jest wyłącznie zleceniodawcą, czy też ma jednocześnie status pracodawcy (z pracownikami nawiązuje stosunki pracy, bez względu na ich podstawę). W obu przypadkach ma obowiązek stosowania ustawy PPK. I to niezależnie od proporcji między liczbą zatrudnionych na mocy umowy o pracę a na umowach zlecenia. Kluczowe dla ustalenia daty przystąpienia do PPK jest bowiem prawidłowe obliczenie liczby zleceniodawców na gruncie ustawy PPK. 

Podstawowy warunek uwzględniania zleceniobiorcy w grupie zatrudnionych, których przyjmuje się w celu ustalenia daty przystąpienia do PPK, to podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia. Zatrudniający nie musi zatem brać pod uwagę zleceniobiorcy, który:

  • jest studentem i nie ukończył 26 roku życia, bo z tytułu umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu,
  • jest objęty z umowy zlecenia wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli ma miejsce tytułów do ubezpieczeń,
  • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z umowy zlecenia.
     

Ważne

Dla prawidłowego określenia liczby zleceniodawców bez znaczenia jest okres, na jaki zawarta jest umowa (określony czy nieokreślony) oraz wysokość wynagrodzenia.


Kolejny wymóg to wiek. Do PPK z mocy prawa zostaną włączeni zleceniobiorcy, którzy ukończyli 18 i lat a nie ukończyli 55 lat. Osoby od 55 do 70 roku życi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę