Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

17 stycznia 2018

Liczba zatrudnionych a obowiązek składania ZUS IWA

157

Czy trzeba wysyłać druk ZUS IWA dla firmy, w której na umowę o pracę zatrudnione są 4 osoby na pełen etat i jedna na pół etatu, dwie osoby mają umowę zlecenia, ale odprowadzane są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, jedna osoba ma umowę zlecenia i odprowadzane są wszystkie składki, wszystkie składki odprowadzane są też za właściciela?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie ma takiego obowiązku.

UZASADNIENIE

ZUS IWA za 2017 r. mają obowiązek przekazywać́ płatnicy, którzy spełniają̨ łącznie następujące warunki:

  1. byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i co najmniej jeden dzień́ w styczniu 2018 r.,

  2. w 2017 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

  3. byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2017 r.

Nieprzerwane zgłoszenie w ZUS (pkt 1) należy rozumieć w ten sposób, że w każdym z miesięcy 2017 r., przynajmniej jedna osoba podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają wiec ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu teg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę