Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do kwoty 2100 zł brutto. Oznacza to m.in., że w 2018 r. wzrosły również kwoty wolne od potrąceń. Dla pracownika zatrudnionego na cały etat z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej pensji po odliczeniu składek i podatków, kwota wolna od potrąceń wynosi 1530 zł.

Ustalając kwotę wolną od potrąceń uwzględnić należy nie tylko ustawową płacę minimalną, ale także rodzaj potrącenia, wymiar etatu, koszty uzyskania przychodu oraz fakt, czy pracownik ma prawo do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe czy też nie. Kodeks pracy w zakresie potrącania wynagrodzenia za pracę określa:

  • rodzaje należności, które można egzekwować bez potrzeby uzyskiwania na to zgody zatrudnionego,

  • kolejność, w jakiej należy dokonywać potrąceń,

  • ograniczenia dotyczące wysokości potrąceń przez określenie maksymalnego pułapu potrąceń oraz kwoty wolnej od potrąceń.Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz przy dobrowolnych potrąceni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę