Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 czerwca 2018

Która umowa zlecenia podlega oskładkowaniu w razie ich zbiegu

0 849

W kwietniu zostały zawarte ze zleceniobiorcą dwie umowy zlecenia: pierwsza 9 kwietnia, a druga 18 kwietnia. Obie potrwają do końca kwietnia. Osoba ta w chwili podpisywania pierwszej umowy miała już zawartą taką samą umowę, ale z innym podmiotem. W kwietniu są łącznie wykonywane 3 umowy. Która z umów podlega obowiązkowemu oskładkowaniu?

ODPOWIEDŹ

To zależy o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź