Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 czerwca 2018

Która umowa zlecenia podlega oskładkowaniu w razie ich zbiegu

201

W kwietniu zostały zawarte ze zleceniobiorcą dwie umowy zlecenia: pierwsza 9 kwietnia, a druga 18 kwietnia. Obie potrwają do końca kwietnia. Osoba ta w chwili podpisywania pierwszej umowy miała już zawartą taką samą umowę, ale z innym podmiotem. W kwietniu są łącznie wykonywane 3 umowy. Która z umów podlega obowiązkowemu oskładkowaniu?

ODPOWIEDŹ

To zależy od łącznej wysokości podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych osiągniętej w kwietniu.

UZASADNIENIE

Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo tymi ubezpieczeniami z innych tytułów podlega im obowiązkowo z tej umowy oraz z kolejnej lub kolejnych umów zlecenia aż do osiągnięcia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2100 zł w 2018 r.).

Ustalania łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych należy dokonywać dla każdego miesiąca odrębnie i według kolejności powstawania tytułów. Ubezpieczony ma też prawo do zmiany tytułu obowiązkowych ubezpieczeń, pod warunkiem, że wybór ten uwzględni powyższą zasadę co do wysokości podstawy. Może także dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów.

Przykładowo, osoba wykonuje pracę na pod...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.