Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 czerwca 2018

Kto zastąpi skarbnika w razie jego dłuższej nieobecności

0 1059

Skarbnik złożył wniosek o urlop wychowawczy pow. roku. Nie ma osoby zastępującej. Czy w takiej sytuacji można zawrzeć z pracownikiem referatu finansowego umowę na stanowisko zastępcy skarbnika lub p.o. skarbnika i powierzyć tej osobie pełnienie obowiązków podczas nieobecności skarbnika? Proszę wskazać jakie są rozwiązania wynikające z obowiązujących przepisów.

ODPOWIEDŹ

N...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź