Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , CZAS PRACY

4 grudnia 2018

Krótszy czas pracy „rozreguluje” organizację pracy

0 864

Czas pracy pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka do ukończenia przez nie 15 roku życia, nie będzie mógł przekraczać 7 godzin - zakłada poselski projekt zmian w Kodeksie pracy. Zgonie z projektem pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan będzie to miało negatywne konsekwencje dla organizacji pracy i nie przyczyni się do lepszego godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Projekt ustawy przygotowany pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź