Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

1 kwietnia 2018

Krótkie filmy nie wystarczą do wyszkolenia nowego pracownika w zakresie BHP

166

Nasza firma dostała propozycję zakupu zestawu filmów o czasie trwania ok. 30 minut, które podobno mogą być użyte do szkolenia BHP nowych pracowników. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne przez prawo pracy?

ODPOWIEDŹ

W zasadzie nie ma przeszkód, żeby szkolenie BHP nowych pracowników odbyło się w formie pokazu filmów. Moim zdaniem trwają one jednak za krótko i mam wątpliwości czy wystarczą do zapewnienia nowozatrudnionym wystarczającego poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Chyba, że filmy te stanowią swego rodzaju serial o odpowiednio długim czasie trwania i stosowanej zawartości merytorycznej.

UZASADNIENIE

Prawo pracy nakazuje, by nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy odbyli instruktaż ogólny dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż taki prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przez instruktaż rozumie się formę szkolenia o czasie trwan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.