Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

20 lipca 2017

Koszty sądowe przy odwołaniu od wypowiedzenia

151

Otrzymaliśmy wypowiedzenie / rozwiązanie umowy o pracę - nie podoba nam się ono. Chcemy się odwołać do Sądu i wiemy już jakie kwestie podnieść w odwołaniu od wypowiedzenia. Pozostaje pytanie co ryzykujemy, a konkretniej – jakie sumy możemy w Sądzie przegrać?

Żeby ustalić, czy już na wstępnie musimy ponieść opłaty sądowe od pozwu musimy obliczyć wartość przedmiotu sporu (dalej wps). Pomocne będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego mianowicie art.19, 22, 231, i tak:

  • przy roszczeniu o przywrócenie do pracy/przywróceniu na poprzednie warunki pracy i płacy, wartość przedmiotu sporu w większości przypadków, będzie stanowił iloczyn 12 miesięcy i naszej średniej pensji brutto, za rok wstecz poprzedzający zwolnienie (do średniej nie wlicza się np. nagród jubileuszowych).

Żeby obniżyć wps przy odwołaniu od wypowiedzenia zmieniającego możemy spróbować wps ustalić jako różnice pensji otrzymywanej przed wypowiedzeniem i po wypowiedzeniu i pomnożyć to razy 12. W niektórych sądach przechodzi, dlaczego to takie ważne dalej..

Reguła może być inna jeżeli ktoś pracuje na umowie na czas określony wtedy wps będzie stanowiła suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok. Jeżeli oprócz roszczenia o przywrócenie o pracy będzie skonstruowane inne np. o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, to trzeba zliczyć wartość tych roszczeń.

Inaczej rzecz będzie się miała, jeżeli pracownik wniesie jedynie o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie (najczęściej za 3 miesiące). Wtenczas wps będziemy ustalać zgodnie z dyspozycją art.19 kpc, a więc najczęściej wps będzie stanowił sumę na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę