Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka z o.o. zatrudnia ponad 200 osób, w tym 10 osób na umowę zlecenia. Oczywiście wszystkie te osoby oświadczyły, ze w innych miejscach pracują i otrzymują minimalne wynagrodzenie. Po za tym nie mamy żadnych zgód tych osób co do przekazywania m.in. informacji o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia z tych umów. Obecnie trwa w naszej spółce kontrola ZUS, także w zakresie prawidłowości zawartych umów zleceń. Czy w tej sytuacji musimy uzyskać zgodę zleceniobiorców w zakresie przekazania danych ZUS? 

Odpowiedź 

Nie, nie ma p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź