Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WAŻNE TEMATY

17 września 2017

Kontrola ZUS a pozorne zatrudnienie pracownika

213

W mojej firmie 1 czerwca br. została zatrudniona na pół etaty nowa pracownica. 10 czerwca przyjęto ją do szpitala w celu wykonania zabiegu chirurgicznego. W czasie trwającej kontroli ZUS zarzucono mi fikcyjne zatrudnienie pracownika tylko w celu ubezpieczenia. Czy ZUS mógł tak postąpić?

ODPOWIEDŹ

Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzać w ramach swoich zadań kontrolę zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. Z zadanego pytania może wynikać, że kontrolujący sporządził protokół kontroli, od którego płatnik składek ma zastrzeżenia. W związku z tym w terminie 14 dni od daty jego otrzymania ma prawo złożyć pisemne zastrzeżenia do zawartych w nim ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe np.: potwierdzenie odbycia przez pracownika wstępnych lub okresowych badań lekarskich, listy obecności, podpisane faktury, zeznania świadków, dokumenty opracowane przez pracownika.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus) kontrola może obejmować m.in. zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych. W trakcie przeprowadzania takiej kontroli inspektor ZUS ma prawo m.in. do: badania ksiąg oraz dokumentów związanych z zakresem kontroli, żądania informacji od płatnika składek i ubezpieczonego, zabezpieczania dowodów, a także przesłuchania płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego (art. 87 ust. 1 ustawy o sus). Czas trwania czynności kontrolnych jest uzależniony od wielkości działalności prowadzonej przez kontrolowanego i może trwać od 12 do 48 dni roboczych.

W czasie kontroli inspektor ma prawo wykorzystywać informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek. Zatem należy uznać, że w przypadku opisanym w pytaniu kontrola została przeprowadzona we właściwy sposób, a kontroler z ZUS nie przekroczył swoich uprawnień.

Kontrola kończy się wydaniem decyzji. Podstawą jej wydania decyzji jest protokół zawierający: oznaczenie jednostki organizacyjnej ZUS oraz dane inspektora kontroli, dane kontrolowanego płatnika składek, czas trwania kontroli. Jego kluczową częścią jest opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych, przedstawienie dowodów oraz pouczenie o prawie złoże...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.