Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 sierpnia 2018

Konieczność wręczenia wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi delegowanemu do innego państwa

195

Czy spółka, która chce delegować swojego pracownika do pracy w Holandii na okres roku ma obowiązek zmiany dotychczasowej umowy o pracę temu pracownikowi?

ODPOWIEDŹ

Jeśli pracownik ma być przez pracodawcę oddelegowany do pracy w Holandii musi otrzymać na piśmie nowe warunki pracy i płacy.

UZASADNIENIE

W myśl art. 291 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zawarcia umowy o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1 k.p. Taka umowa powinna określać:

  • czas wykonywania pracy za granicą;

  • walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.

Ponadto pracodawca przed skierowaniem pracownika do pracy ma obowiązek poinformowania pracownika na piśmie o warunkach zatrudnienia:

  • świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania,

  • warunkach powrotu pracownika do kraju.

Mimo że przywołany przepis odnosi się do pracownika delegowanego poza UE, to jednak takie samo zastosowanie mieć powinno do pracownika delegowanego do państwa Unii. Wynika to z faktu, że Polska źle implementowała tym celu dyrektywę Rady z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy.

Jednak przy oddelegowaniu pracownika do pracy na terenie Unii należy pamiętać, by zapewnić mu minimalne warunki pracy i płacy, ja...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.