Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

11 stycznia 2018

Kiedy trzeba złożyć deklarację ZUS IWA za 2017 rok

164

Przedsiębiorstwo wypłaca wynagrodzenie i zasiłki chorobowe dla pracowników i zleceniobiorców do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za grudzień 2016 r. wypłacono wynagrodzenia i zasiłki 10 stycznia 2017 r. W październiku 2016 r. jedna z pracownic uległa wypadkowi w pracy. I z tego tytułu był wypłacany zasiłek wypadkowy (od października do 1 grudnia). Czy w deklaracji IWA za 2017 r. powinien być wykazany ten wypadek przy pracy skoro zasiłek był wypłacany również w 2017 r.

ODPOWIEDŹ

Nie, wypadku z 2016 r. nie należy ujmować w informacji ZUS IWA za 2017 r.

UZASADNIENIE

Nie ma znaczenia data wypłaty zasiłku. W ZUS IWA wpisuje się liczbę̨ poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, które miały miejsce w roku, za który składana jest ta informacja (czyli w 2017 r.). Oznacza to, że uwzględnia się̨ - odniesieniu do pracowników - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześniej niż̇ 1 stycznia i nie później niż̇ 31 grudnia 2017 r. Zatem, liczy się data rejestracji wypadku, a nie wypłaty zasiłku. Jeżeli w danym roku ani jeden ubezpieczony podlegający ubezpiecz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę