Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 lipca 2018

Kiedy pracodawca nie tworzy ZFŚS – świadczenie urlopowe dla pracowników w 2018 roku

0 920

Pracodawcy z sektora prywatnego zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą alb nie muszą tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli zdecydują oni, że nie będą tworzyć funduszu mogą wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe.

Świadczenia urlopowe nie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź