Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 lipca 2018

Kiedy pracodawca nie tworzy ZFŚS – świadczenie urlopowe dla pracowników w 2018 roku

224

Pracodawcy z sektora prywatnego zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą alb nie muszą tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli zdecydują oni, że nie będą tworzyć funduszu mogą wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe.

Świadczenia urlopowe nie jest wypłacane z funduszu socjalnego, dlatego też jest wypłacane wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę bez względu na staż pracy.

Wypłata tego świadczenia nie jest również uzależniona od sytuacji bytowej, rodzinnej czy zdrowotnej pracownika.

Prawo do otrzymania świadczenia urlopowego ma każdy pracownik, który w danym roku kalendarzowym korzysta z nieprzerwanego 14 dniowego urlopu wypoczynkowego. Co ważne, 14 dni oznacza dni kalendarzowe, a nie robocze, czyli nieistotne jest co, czy w trakcie urlopu przypadło święto, ani ile dni urlopu pracownik faktycznie wykorzystał. Prawo do świadczenia ma także pracownik, który wykorzystuje urlop w okresie wypowiedzenia.

Regulamin wypłacania świadczeń urlopowych powinien być zawarty w przepisach wewnętrznych zakładu pracy. Jeśli jednak nie zostało to określone, odgórne przepisy mówią o tym, że dodatek za urlop powinien być wypłacony najpóźniej w przeddzień urlopu wypoczynkowego pracownika. W tym celu pracownik nie jest zobowiązany do składania wniosku.

WAŻNE: Przepisy prawa regulujące wypłacanie świadczeń urlopowych nie określają ich dolnej granicy. Wskazują natomiast, że maksymalnie dodatek z okazji urlopu wypoczynkow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.