Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

1 sierpnia 2018

Kiedy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego przysługuje ponownie świadczenie chorobowe

180

Pracownik chorował łącznie przez 182 dni. Powrócił do pracy mając orzeczoną zdolność. Jednakże w tym samym miesiącu, po tygodniu pracy, znowu zachorował. Na zaświadczeniu lekarskim nie ma kodu A. Czy przysługuje mu zasiłek chorobowy? Zwolnienie jest od lekarza innej specjalizacji niż poprzednie.

ODPOWIEDŹ

Jeżeli kolejnej niezdolności do pracy nie wywołała ta sama choroba, to zasiłek przysługuje.

UZASADNIENIE

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Do tego okresu, zwanego okresem zasiłkowym, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a także okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekraczała 60 dni.

Zatem, generalnie do jednego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie następujące po sobie, w ciągłości, okresy chorobowe. Jeżeli wystąpi przerwa między jednym okresem choroby, a drugim, należy sprawdzić czy przyczyną kolejnej jest ta sama choroba (zwykle świadczy o tym kod literowy „A”). Jeśli tak, zalicza się ona do jednego okresu zasiłkowego. Gdy wcześniej pracownik już chorował przez 182 dni, za okres kolejnej takiej niezdolności nie o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.