Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 czerwca 2018

Kiedy osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą może być zwolniona z opłacania składki zdrowotnej

204

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności i prowadzę działalność gospodarczą. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z tej działalności?

ODPOWIEDź

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu niezależnie od tego, czy działalność jest jedynym źródłem zarobku, czy też osoba posiada jeszcze inne tytuły np. umowę o pracę czy zlecenie.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Przez cały 2018 r. minimalna składka miesięczna wynosi 319,94 zł (3 554,93 zł x 9%).

Jednakże składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę zaliczoną do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, którym jest działalność gospodarcza, w przypadku gdy osoba ta:

  • uzyskuje przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.